ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26.06.2018

ΔΩΡΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

HWater Salvation and more” στο πλαίσιο της δράσης της για την υλοποίηση συστημάτων πρόληψης στο νερό, δημιούργησε ενημερωτική δίγλωσση πινακίδα με στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ασφάλεια στο νερό. Με ορίζοντα την πανελλαδική εφαρμογή του προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η πινακίδα απεστάλλει πιλοτικά σε επιλεγμένους Δήμους της Ελλάδας ζητώντας την συνεργασία τους για την τοποθέτησή της στις παραλίες με σημαντική επισκεψιμότητα, ενισχύοντας παράλληλα την ευαισθησία, το ενδιαφέρον και τις προτεραιότητες που θέτουν ως προς τους δημότες τους, αλλά και τους υπόλοιπους επισκέπτες – τουρίστες. Με την πεποίθηση ότι η συλλογική δράση ενισχύει σημαντικά τα επιθυμητά αποτελέσματα, το περιεχόμενο της πινακίδας συνυπογράφουν αναγνωρισμένοι φορείς που εργάζονται για αντίστοιχους σκοπούς: Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας & Αθλητικής Αλιείας, Safe Water Sports, Instituto di Studi Giuridici Economici e SocialiInternazionali.

«H Eλλάδα κατέχει την 6η θέση σε θανατηφόρους πνιγμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών-μελών»

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 2014

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία για την αισθητή μείωση των πνιγμών των λουόμενων στις παράκτιες περιοχές Θεσσαλονίκης 134-136, Αθήνα 11853, τηλ. 211 0110905, Κιν: 6933152225, emailwatersalvation@gmail.com

PRESS RELEASE 26.06.2018

DONATION OF INFORMATION PANELS IN ALL MUNICIPALITIES FOR

THE PREVENTION OF ACCIDENTS AT SEA

The partnership «Water Salvation and more» within its framework for action regarding the implementation of prevention systems at sea, has created an informative bilingual panel for the public information on safety at sea. Aiming at a PanHellenic implementation of the Information and Awareness Program, the panel is being sent to selected municipalities in Greece asking for their cooperation regarding its placement at usually crowded beaches, enhancing at the same time, the awareness, the interest and the o priorities set to locals but also to other visitors – tourists. Believing that collective action can enhance the desired results, the contents of the panel is co-signed by recognized organizations working for similar purposes: Hellenic Federation of Underwater Activity & Sport Fishing, Safe Water Sports, Instituto di Studi Giuridici Economici e Sociali Internazionali.

Greece holds the 6th position in fatal fatal drownings among the 28 member states of the EU”

WHO, 2014

Civil – Law Non – Profit making Partnership for the significant reduction in bathers’ drowning accidents at coastal areas 134-136, Thessalonikis Str., Athens 11853, Tel. 211 0110905, Mobile : 6933152225, e-mail : watersalvation@ gmail.com      WATER SALVATION

                                                                                            AND MORE SALVATION 

Επικοινωνήστε

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 211 0110905

e-mail: watersalvation@gmail.com

Θεσσαλονίκης 134-136, Αθήνα 11853

H Water Salvation δεν λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας